PRIVACYVERKLARING

Augustus 2020
Even je aandacht voor het volgende….

Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ heeft deze regelgeving niet zelf bedacht, maar vindt het wel belangrijk om op een nette manier om te gaan met de privacy van jou als websitebezoeker, donateur of geïnteresseerde.

Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan de stichting verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Dit doet de stichting onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt.

Daarnaast zullen er niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Dit betekent achter slot en grendel dus! Om verlies, misbruik, en onrechtmatige verwerking te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of heb je het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met op via info@toekomstvoorilona.nl

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Website, email, contactformulier en nieuwsbrief

Bij het bezoeken van de website worden automatisch het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om internetaanvallen te voorkomen, dit is een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die je aan de stichting verstrekt. Hiermee verleen je toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen. Je kunt ook 24/7 contact opnemen via een bericht op Facebook. Jouw facebookprofiel is zichtbaar indien je aan Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ een bericht zendt.

DOELEINDEN VERWERKING

Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ verwerkt al deze persoonsgegevens om:

  • in contact te kunnen treden;
  • donaties te ontvangen;
  • om jou zo goed mogelijk te informeren;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • het beveiligen en verbeteren van de website;
  • het voldoen van eventuele andere wettelijke verplichtingen.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Jij hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting ‘Toekomst voor Ilona’. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je in bepaalde gevallen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens over te dragen naar een door jou genoemde organisatie of overdraagbaar te maken.

Mocht er echter een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van persoonsgegevens dan is Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ hieraan gehouden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@toekomstvoorilona.nl. Stichting ‘Toekomst voor Ilona’
reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je natuurlijk ook contact met de stichting opnemen. Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ vindt het belangrijk om samen met jou tot een oplossing te komen.

Ook kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Toekomst voor Ilona bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij jouw naar Cookies, of vergelijkbare technieken. Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons-)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden soms door meerdere partijen ontvangen. Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ deelt deze persoonsgegevens enkel wanneer de stichting daartoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, hiertoe toestemming bestaat of er sprake is van een gerechtvaardigd
bedrijfsbelang.

Tussen Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ en deze derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ worden toegezien op de naleving daarvan.

Wanneer Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ jouw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zorgt de stichting er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ hierin overeen dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze
niet meer nodig zijn. Als het gaat om derde partijen kun je denken aan het boekhoudpakket, de boekhouder, cloudopslag, en de hostingpartijen.

WIJZIGING

Deze privacyverklaring kan door Stichting ‘Toekomst voor Ilona’ worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen, houd dan de website in de gaten.

Stichting Toekomst voor Ilona
Hofmeesterij 15
6852 NA Huissen

KvK nummer 78341833

IBAN NL09 RABO 0356 9485 44

+31 6 82738896

info@toekomstvoorilona.nl

Deze site is gemaakt
door Frank Los
Privacyverklaring
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram